Tekniset palvelut

Kunnallistekniikka

Venepaikkarekisteri
Yksityistierekisteri

Kiinteistötoimi

Maankäyttö ja kaavoitus

Rakennusvalvonta

Facta Rakennusvalvonta

Siivous- ja ruokapalvelut

Vesihuolto

Vesilaskutusohjelma

Ympäristönsuojelu

Facta Ympäristöosio