Tekniset palvelut

Kunnallistekniikka

Venepaikkarekisteri

Kiinteistötoimi

Maankäyttö ja kaavoitus

Yksityistierekisteri

Rakennusvalvonta

Facta Rakennusvalvonta

Siivous- ja ruokapalvelut

Vesihuolto

Vesilaskutusohjelma

Ympäristönsuojelu

Facta Ympäristöosio