Hallitus

Vuoden 2016 pöytäkirjat näkyvät tällä sivulla. Vuoden 2015 pöytäkirjat löydät alaryhmästä (kts. vasen palkki).

Hallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 12.00 - 15.00 kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa.

Valtuuston ja hallituksen esityslistat sekä pöytäkirjat 2017 tästä linkistä
http://hameenkyro.cloudnc.fi/fi-FI/

Pöytäkirjat ja esityslista 2016