Kunnallistekniikka

Palveluyksikön tehtäviin kuuluvat:
- kaavakatujen suunnittelu, rakentaminen / rakennuttaminen ja kunnossapito sekä yksityistieden kunnossapito hoitosopimusten mukaisesti
- vesi-, jätevesi- ja hulevesilinjojen suunnittelu ja rakentaminen / rakennuttaminen
- puistot, leikkikentät, Kyröskosken tori, matonpesupaikat ja venepaikat

Kaavatiet

Kunnan hoidossa on yli 53 kilometriä kaavatietä. Suurin osa näistä on valaistuja ja päällystettyjä. Tiealueiden talvihoito kilpailutetaan ja urakoidaan kunnan ulkopuolisille toimijoille.

Yksityistiet

Hämeenkyrön kunnan hoidossa on noin 216 kilometriä yksityistietä. Kunnossapitoavustuksen piirissä on noin 54 kilometriä yksityistietä. Valtionavustukseen oikeutetut tiekunnat voivat hakea myös ELY-keskuksen ja kunnan perusparannusavustusta.

Yleiset tiet (Pirkanmaan ELY-keskus)

- mm. Valtakatu, Ristamäentie, Koskitie, Viljakkalantie, Häijääntie jne. sekä haja-asutusalueen maantiet
- ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100, palvelu on avoinna 24 h/vrk.