Yksityistieavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2018

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika on helmikuussa ja viimeinen hakupäivä on 28.2.2018.
Kunnossapitoavustushakemukset tulee jättää sähköisesti ja puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusperiaatteet:

Yksityisteiden vuosittainen kunnossapitoavustus on 50 % edellisen vuoden keskimääräisistä kunnan hoitomenoista €/m.

Avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille eli tie on toimituksessa perustettu ja tiekunnalle on valittu hoitokunta tai toimitsijamies ja tiekunta on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Tiekunnan toiminnan tulee olla yksityistielain säädösten mukaista. Avustus voidaan maksaa vain tiekunnan tilille.

Avustettavan yksityistien tulee olla henkilöautolla ajokelpoinen ja tiellä tulee olla pysyvää asutusta, vähintään yksi (1) pysyvä ympärivuotisesti asuttu talous.

Avustusta maksetaan viimeiseen vakituiseen asuntoon asti ja avustettavan tieosuuden tulee olla vähintään 250 m.

Jos kunta myöntää tiekunnalle yksityistien kunnossapitoavustusta, ei tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin saa kieltää.

Jos kyseessä on läpikulkutie, joka sijoittuu Hämeenkyrön kunnan lisäksi jonkun muun kunnan alueelle, maksetaan kunnossapitoavustusta Hämeenkyrön kunnan puolella olevalle tieosuudelle.

Kunnan avustamien tiekuntien on toimitettava vuosikokouksen pöytäkirjasta kopio kuntaan kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: maanrakennusmestari Antti Myllymaa

Avustushakemuslomake

Sotaveteraanien avustushakemuslomake