ASEMAKAAVAN MUUTOS VIREILLE JA KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE; RANTAKULMANTIE 6

31.5.2017

ASEMAKAAVAN MUUTOS

MRL 62 §:n perusteella ilmoitetaan asemakaavan laatimisen vireilletulosta Hämeenkyrön kirkonseudun asemakaava-alueen korttelissa 504 tontilla 20 (Rantakulmantie 6). Kunnanhallituksen päätöksellä 22.5.2017 asetetaan nähtäville 1.6.-3.7.2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ehdotusvaiheen kaava-aineisto kunnan kotisivuilla www.hameenkyro.fi (Maankäyttö ja kaavoitus) ja kunnan ilmoitustaululla Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kunnanhallitukselle viimeistään 3.7.2017. klo 15.00 mennessä, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hameenkyro.fi

Lisätietoja antaa vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta puh. 050 364 4546 tai sähköpostitse (etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi).

Hämeenkyrö 1.6.2017

Kunnanhallitus


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

« Takaisin