KUULUTUS MAHNALAN ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA

3.11.2015

Maankäyttö- ja rakennuslain 62-63 § :n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavan vireilletulosta. Asemakaava koskee Hämeenkyrön, Mahnalan kylän (416) kiinteistöjä Santamäki 3:45 ja Rautianharju 5:79. Kyseessä on entinen Mahnalanharjun soranottoalue. Alue kaavoitetaan Sasi-Mahnala-Laitila -osayleiskaavan mukaisesti pääasiassa omakotitonteille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Hämeenkyrön kunnan kaavoitusyksikössä os. Hollitie 7, 39100 Hämeenkyrö ja kunnan kotisivuilla os. www.hameenkyro.fi (Hallinto ja yleistiedot / Maankäyttö ja kaavoitus). Osalliset voivat lähettää mielipiteensä OAS:sta kirjallisena kaavoitusyksikköön tai sähköpostitse kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoja saa kaavoitusyksiköstä.

Hämeenkyrössä 3.11.2015

Kaavasuunnittelija

Tiedostot

« Takaisin