MAAKUNTAKAAVA 2040 NETTISIVUT ON AVATTU. ANNA PALAUTETTA TUULIVOIMA-ALUEISTA

28.5.2012

Ehdota laajempien tuulivoimapuistoalueiden sijoittamista maakuntaan nyt Internetin kautta. Nyt on avattu palautemahdollisuus, jossa voit antaa palautteen kirjallisesti tai sivuilla olevan karttapalvelun avulla. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, palautteen voi antaa myös postitse. Palautteenantoaikaa on 8.6. saakka.

Käy osoitteessa:

http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/tuulivoima

Palautteen kokoaminen on osa Pirkanmaan liitossa käynnistynyttä tuulivoimaselvitystä ”Voimaa tuulesta Pirkanmaalla”. Pirkanmaalta halutaan nyt löytää laajempia alueita, jotka mahdollistavat maakunnallisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja joilla yhteensovittamisen tarve muun maankäytön kanssa on vähäinen.

Tuulivoimaselvitys käynnistyy ensin kansalaiskeskustelulla, jonka jälkeen selvitystyö etenee vaiheittain. Mahdollisten alueitten kartoittamisessa otetaan huomioon mm. asutuksen sijoittuminen, luonto- ja maisema-arvot sekä kulttuuriympäristöt, tuulisuus ja muu maankäyttö. Selvityksen aikana käydään keskustelut myös muiden toimijoitten kanssa.

- Palaute annetaan pohjakarttaan, jossa ei ole merkintöjä. Lähdemme tällä tavalla liikkeelle saadaksemme aidosti mielipiteet esiin - emme halua ohjata ihmisten mielipiteitä tai vaikuttaa kansalaiskeskusteluun, suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen sanoo.

Tuulivoimaselvitys on osa Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n valmistelutyötä. Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaaminen. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 nettisivut ja Pirkanmaan liiton karttapalvelu on avattu. Nettisivuilla ja karttapalvelussa voit seurata Pirkanmaan 2. kokonaismaakuntakaavan  (Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n) etenemistä ja antaa palautetta. Sisältö elää kaavan vaiheiden mukaan.  Tutustu sivuihin osoitteessa http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi.  Karttapalvelu löytyy osoitteesta http://kartta.pirkanmaa.fi.

Lisätietoja antavat:
suunnitteluinsinööri: Anne Mäkynen, puh. 03 248 1210
maakuntainsinööri Satu Appelqvist, p. 03 248 1234

Palaute postitse: Pirkanmaan liitto, PL 76, 33201 Tampere

« Takaisin