MAAKUNTAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE

5.3.2015

PIRKANMAAN LIITTO ON ASETTANUT MAAKUNTAKAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLE

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnos on valmistunut ja nähtävillä 5.3.-10.4.2015

Maakuntakaava on pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma. Siinä on muodostettu Pirkanmaan kuntien yhteinen tahtotila maakunnan maankäytöstä ja sitä on laadittu yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa. Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen eri maankäyttömuotojen ja intressiryhmien tavoitteet. Pirkanmaan maakuntakaava on kokonaiskaava - se laaditaan koko maakunnan alueelle ja kaikista yhdyskuntarakenteen teemoista, joita ovat muun muassa

  • palveluverkko (keskusta-alueet ja muut palveluiden alueet, palvelukylät sekä vähittäiskaupan suuryksiköt)
  • asuin- ja työpaikka-alueet
  • liikenteen ja logistiikan alueet ja verkostot
  • vesi- ja jätehuollon alueet ja verkostot
  • virkistys- ja suojelualueet ja viheryhteydet
  • arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
  • energiahuollon alueet ja verkostot
  • luonnonvarat (pohjavedet, kiviainesvarat, tuulivoima, turvetuotanto ja bioenergia)
  • maaseutualueet, maa- ja metsätalous
  • puolustusvoimien alueet

 

Kaava-aineisto on nähtävillä Hämeenkyrön kunnassa maankäyttö- ja kaavoitusyksikössä, osoitteessa Hollitie 7, 2.krs.


Linkki kaava-aineistoon Pirkanmaan liiton sivuille:
http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/luonnos

« Takaisin