MAHNALAN ASEMAKAAVA LAINVOIMAISEKSI

30.3.2017

MRA 93 §:n mukaisesti ilmoitamme, että kunnanvaltuusto on 13.2.2017 hyväksynyt Mahnalan asemakaavan. Päätös on tullut lainvoimaiseksi eli siitä ei ole valitettu. Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.
Aineisto on katsottavissa osoitteessa www.hameenkyro.fi ja kaavoitusyksikössä, Härkikuja 7.

Asemakaavakartta

Asemakaavaselostus

Asemakaavan seurantalomake

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotusvaiheen palauteraportti

Valmisteluvaiheen palauteraportti

« Takaisin