Yleiskaavat - nähtävillä ja vireillä


 

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA

KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA -ALUEELLA

Osayleiskaavan laadintaan liittyen inventoija kuvaa rakennuksia ja pihapiirejä keväällä ja kesällä 2018. Kuvaaminen tapahtuu pääasiassa tieltä käsin. Kuvattuihin kohteisiin jätetään tiedote käynnistä.

Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, projektiarkkitehti Mia Saloranta, puh 044 486 0028

_____________________________________________________

Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -yleiskaava etenee.

Tavoiteraportin luonnos esitellään yleisölle kommentoitavaksi torstaina 12.4. kello 18 Jyväpirtillä, Maisematie 582, Hämeenkyrö.

Tervetuloa!

Kahvitarjoilu.

Tavoiteraportin aineistoina ovat olleet mm.:

 • Asukkaiden ja maanomistajien tavoitteet
 • Elinkeinojen tarpeet ja tavoitteet
 • Kaavan ohjausryhmän tavoitteet
 • Viranomaisaloitusneuvottelun tavoitteet
 • Kunnan viranhaltijoiden tavoitteet
 • Maakuntakaava
 • Kuntastrategia, HINKU ja Pirkanmaan ympäristöohjelma
 • Maiseman ja kulttuuriympäristön selvitykset
 • Luontotietojen esiselvitys
 • Saavutettavuustarkastelu

Kaavan seuraavat vaiheet keväällä-kesällä 2018:

 • Tavoite-raportti viimeistellään ja OAS päivitetään ja esitellään kunnanhallitukselle
 • Kulttuuriympäristöselvityksen maastokäynnit alueella
 • Mahdolliset muut selvitykset

Kaavan seuraavat vaiheet syksyllä 2018:

 • Kehityskuvan laatiminen (sisältää rakentamisen vyöhykkeitä, mutta ei vielä tarkkoja rakennuspaikkoja)
 • Yleisötilaisuus jossa kommentoidaan kehityskuvan laatimista
 • Kunnanhallitus asettaa kehityskuvan nähtäville yleisön mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamista varten

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2017

Tiedote: Haluatko osallistua oman ympäristösi suunnitteluun? Kesäkuu 2017

Suunnittelutyöpajojen tulokset:
Sasi 4.7.2017
Mahnala 28.6.2017
Laitila 6.7.2017
Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.2017

Kirje maanomistajille 7.8.2017

Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15

KESKUSTA 2010 YLEISKAAVAN UUDISTAMINEN

Keskusta 2010 yleiskaavan uudistamistyö on kuulutettu vireille vuonna 2007. Työ on käynnistetty uudelleen syksyllä 2016. Vuonna 2017 tekeillä olivat mm. kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvitys.
Lisätietoja: Kaavoituskatsaus 2016