Poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta rakennustarkastajalta ennen kuin hakemus jätetään.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoituksessa kaavoitusarkkitehdin ja kaavasuunnittelijan toimesta. Päätökset poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista tekee Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta kokouksissaan.

Lomakkeita saa kaavoitusyksikön toimistosihteeriltä tai tästä linkistä.

Tehdyt poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut julkaistaan kunnan ilmoitustaululla