Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA
vv. 2013 - 2016

Teknisellä palvelualueella järjestetään yhdyskuntateknisiä palveluita, joilla ylläpidetään ja parannetaan elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.

Teknisillä palveluilla tuetaan kunnan ydintoimintoja taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
vv. 2013 - 2016

Ympäristölautakunta vastaa ympäristöpalvelut yksikön ja maankäyttö- ja kaavoitusyksikön toiminnasta.

Lisätietoa lautakunnista löydät sivun oikeassa laidassa olevasta Oikopolut-osiosta.