Taiteen perusopetus


Hämeenkyrön kansalaisopisto antaa lapsille ja nuorille suunnattua yleisen oppimäärän mukaista
taiteenperusopetusta kuvataiteissa, käsitöissä ja teatteritaiteessa.

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulussa annetaan piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston ym. visuaalisten valmiuksien harjoittamiseen pyrkivää opetusta.

Opetus alkaa leikinomaisesta tutustumisesta kuvataiteen eri osa-alueisiin ja etenee kohti omatoimista kuvallista ilmaisua. Opetuskokonaisuuksittain edetään valmentavista opinnoista (n. 5 - 6 v.) perusopintoihin (n. 7 - 12 v.) ja syventäviin opintoihin (n. 13 - 16 v.). Syventävien opintojen vaiheeseen kuuluu perusopintojen lisäksi myös työpajatyöskentelyä.

Kuvataidekoulu toimii osana taiteen perusopetusta ja noudattaa taiteen perusopetuksesta annettuja säädöksiä. Hämeenkyrön kuvataidekoulu kuuluu Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liittoon.

Opettajina toimivat Kristiina Heimonen ja Outi Alho. Kuvataidekoulun puhelinnumero on 050 384 4876.

Käsityöpajat

Lasten ja nuorten käsityöpajat ovat taiteen perusopetusta. Käsityön taiteen perusopetuksessa noudatetaan Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Koulutus on tasolta toiselle etenevää, kokonaisuudessaan 500 tuntia. Sen suorittaminen on edellytyksenä päättötodistuksen saamiselle. Taiteen perusopetus koostuu kuudesta perusopintokokonaisuudesta (n. 300 tuntia), jotka suoritetaan neljän lukuvuoden aikana, ja neljästä opintokokonaisuudesta, jotka ovat työpajaopintoja.

Lasten ja nuorten käsityöpajoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin. Opetellaan esimerkiksi puu- ja metallitöitä, ompelua, kudontaa, huovutusta, neuleita, virkkausta, kankaiden koristelua, solmeilua, keramiikkaa, helmi-, paperi-, paju-, mosaiikki- ja lasitöitä.

Jatkoryhmän opiskelijoilta edellytetään käsityön taiteenperusopintoja 3 - 4 vuotta. Jatkoilmoittautuminen on ollut pajoissa opiskeleville keväällä.
Opettajina toimivat Elise Turppa ja Hilkka Juppi. Tiedustelut opettajalta puh. 050 560 6370.

Teatteritaide

Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa annetaan kahdelle eri ikäryhmälle: 8 - 10 -vuotiaille ja 11 - 12 -vuotiaille.

Teatteritaiteen perusopetus sisältää teatteri- ja roolileikkejä valmentavissa opintokokonaisuuksissa (8 - 10 v.). Perus- ja syventävissä opinnoissa (11 - 12 v. ja 13 - 16 v.) tutustutaan lähemmin teatterityön eri osa-alueisiin: näyttelijäntyöhön ja puvustukseen, maskeeraukseen, lavastukseen, valo- ja äänitekniikkaan sekä dramaturgiaan ja ohjaukseen.

Kaikki teatteritaiteen perusopetuksen oppilaat pääsevät ilmaislipulla katsomaan muiden Hämeenkyrön kansalaisopiston teatteriryhmien esityksiä.

Näyttämötaiteen taiteen perusopetukseen osallistuva opiskelija voi laajentaa taitojaan osallistumalla kuvataidekoulun työpajoihin ilmoittautumalla normaalisti ja maksamalla kurssimaksun.

Ennakkoilmoittautuminen on ollut teatteritaidetta opiskeleville jo keväällä. Vapaita oppilaspaikkoja on jokaisessa ikäryhmässä. Niille ilmoittautuminen tapahtuu joko netin kautta 12.8.2017 klo 9 alkaen tai puhelimen välityksellä kansalaisopiston toimistoon 14.8.2017 klo 8 alkaen. Paikkoja voi tiedustella vielä opetuksen alettuakin.

Opettajana teatteriryhmissä toimii Reija Iso-Mustajärvi.