Kirjaston käytännöt

PIKI-kirjastojen yhteiset käyttösäännöt

Tervetuloa PIKI-kirjaston käyttäjäksi

PIKI-kirjastoilla on käytössä yhteinen kirjastojärjestelmä. Kirjastot ovat kaikille avoimia ja niiden kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Asiakas on osaltaan vastuussa kirjaston kokoelmien, välineiden ja tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joita kirjastopalveluiden tarjoaminen edellyttää. Henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa.

Lainaus ja palautus

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista PIKI-kirjastoista.

Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla yhteystietonsa. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan PIKI-kirjastojen käyttösääntöjä. Asiakkaalla voi olla käytössään vain yksi PIKI-yhteisjärjestelmän kirjastokortti. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan tai takaamansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta. Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava PIKI-kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Laina-aika voi olla 1 – 28 vrk. Lainat on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Kirjasto voi rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman ja asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää. Lainan voi uusia 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Kuvatallenteiden ja konsolipelien lainauksessa noudatetaan niille asetettuja ikärajoja.

Joissain kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.

Lainausoikeuden menetys

Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai maksunsa maksamatta, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Asiakas on itse vastuussa kertyneistä myöhästymismaksuista. Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja perintätoimenpiteistä aiheutuneet kulut. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa.
Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä eräpäivämuistutusten perillemenosta.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Videotallenteita, DVD-levyjä, blu-ray-levyjä tai konsolipelejä ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella.

Maksettuja maksuja ei palauteta takaisin asiakkaalle.

Kirjastojen aineiston käyttö kirjastossa ja lainaaminen on maksutonta. Maksullista on aineiston varaaminen, kuljetukset kirjastojen välillä, kaukolainaus ja uusi kirjastokortti kadonneen tai vahingoittuneen tilalle.

Muuta

Kirjaston toiminnan tai asiakkaiden häiritseminen voi johtaa kirjaston käyttöoikeuden menettämiseen. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Mahdolliset riitatapaukset käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kirjaston henkilökunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Voimassaolo

PIKI-kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava lautakunta ovat hyväksyneet nämä käyttösäännöt ja ne ovat voimassa 1.1.2014 lähtien.

Rekisteriseloste

Alla olevasta asiakirjasta luettavissa yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja