Avustukset

ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Kohdeavustukset on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuritoimintaan Hämeenkyrössä. Avustusten jaossa suositaan lasten ja nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestäjiä. Mahdollisia kohteita ovat mm. näyttelyt, julkaisut,kulttuuritilaisuudet (konsertit, teatterit jne.), leirit, lastenjuhlat ja kulttuurialan kurssien järjestäminen. Kohdeavustusta on mahdollista hakea myös muunlaiseen tapahtumaan, jos kohderyhmänä on nuoriso.

1. Tukea ei myönnetä

a. tappiontakuuna,
b. Hämeenkyrön ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan
c. kohteisiin, jotka saavat muuta avustusta kunnalta tai Hämeenkyrön Yrityspalveluilta
d. työskentelyapurahoina tai koulutuksen tukemiseen.
e. yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen kulttuuriharrastuksen tukemiseen
f. yrityksille
h. juhlatilaisuuksiin, joissa päätarkoitus on muu kuin kulttuuriesitys

3. Hankkeen tai tapahtuman vastuutaholta edellytetään huomattavaa omaa taloudellista panosta ko. hankkeeseen. Huomattavaksi panokseksi katsotaan vähintään 50 % hankkeen kustannuksista.

4. Jos avustus on myönnetty tapahtuman järjestämiseen, levyn tai painotuotteen tekemiseen tms., tulee tilaisuuden käsiohjelmassa, mainoksissa ym. tai itse tuotteessa näkyä, että Hämeenkyrön sivistyslautakunta on tukenut sen toteuttamista.

5. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa
- kuvataan tapahtuma tai hanke lyhyesti sekä
- esitetään hankkeen koko talousarvio (tulot ja menot)
- nimetään hankkeen vastuuhenkilö

Hakemus toimitetaan joko sähköpostitse (etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Kulttuuripalvelut, Kyrönsarventie 16, 39100 Hämeenkyrö) kulttuuripalveluiden vastaavalle viranhaltijalle.

6. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin se on myönnetty. Muutoin avustuspäätös raukeaa. Avustuksen saaja voi myös hakea avustuksen siirtoa seuraavalle talousarviovuodelle kirjallisesti viimeistään myöntämisvuoden marraskuun viimeisenä päivänä.

7. Avustus maksetaan jälkikäteen kuitteja tai tositteita vastaan. Ennen avustuksen maksamista kulttuuripalveluille tulee toimittaa tiliselvitys kuukauden sisällä hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustuksen tiliselvitystä ei ole tehty vuoden loppuun mennessä, avustuspäätös raukeaa.

8. Yli 500 €:n kohdeavustuksien hakuaika on maaliskuussa, ja niistä päättää lautakunta huhtikuun kokouksessa tai sitä seuraavassa. (Vuonna 2016 hakuaika huhtikuu ja päätökset toukokuun kokouksessa)

9. Enintään 500 euron avustuksia jaetaan ympäri vuoden vastuualueen esimiehen viranhaltijapäätöksellä, kuitenkin enintään 5000 eurolla. Avustusta on haettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa.

10. Luettelo myönnetyistä avustuksista julkaistaan Elämänlaatupalvelujen kotisivulla

(Sivltk 16.3.2016 / §23)

Myönnetyt avustukset

2016

Saaja Summa Käyttötarkoitus

Kyröskosken mieskuoro ry 50€ konsertin vuokrakustannukset

Hämeenkyrön Kirjaston Ystävät ry 150€ Tähtien ilta-tapahtumien lehti-ilmoitukset

Hämeenkyrön Vanhat talot ry 100€ luentopalkkio

Hämeenkyrön Näytelmäseura ry 4800€ Myllykolun kesäteatterinäytelmän tuottaminen

Kyröskosken Naiskuoro ry190€ konsertin vuokrakustannukset

Arteles Kulttuuri ry 2100€ kulttuuritapahtumien järjestelyt

Kyröskosken mieskuoro ry 150 € konsertin vuokrakustannukset

Kyrön Kieppi ry 400€ joulutapahtuman järjestäminen

LionsClub Hämeenkyrö 500€ lattian suojausmaton hankkiminen

Pinisön Taidepuisto ry 400€ kesätapahtuman raaka-aine - ja välinevuokrakustannukset

Maaseudun taiteellinen teatteri 1500€ kesäteatterinäytelmän tuottaminen

F.E.Sillanpään Seura ry 1500€ Töllinmäen oppaan palkkauskustannukset

2017

Kyröskosken VPK:n soittokunta ry 400€ / konsertin vuokrakustannukset

Hämeenkyrön Kirjaston Ystävät ry 300€ / Tähtien ilta -tapahtumien lehti-ilmoitukset

Kyröskosken mieskuoro ry 400 € / konsertin vuokrakustannukset

Arja Viitasaari 100 € / Rakel Vesan teoksen julkaiseminen

Musiikkiryhmä Kemu 225 € / konsertin vuokrakustannukset

Pinsiön Taidepuisto ry 500 € / veistostapahtuman materiaalihankinnat