Terveysliikunta

Liikkumislähetekäytäntö ja liikuntaneuvonta

Hämeenkyrössä on käytössä liikkumislähete, jolla lääkäri, terveyden-/ sairaanhoitaja tai fysioterapeutti voi ohjata terveytensä kannalta liian vähän liikkuvan työikäisen liikuntaneuvontaan.

Hämeenkyrön liikuntatarjontaa kootusti

Liikuntatarjotin

Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on uusi, asiakkaalle maksuton palvelu. Se on suunnattu ensisijaisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuville työikäisille. Siellä keskustellaan asiakkaan liikkumistottumuksista, käydään läpi liikuntatarjontaa, pohditaan mikä olisi asiakkaalle sopiva liikuntamuoto ja tehdään liikuntaohjelma asiakkaan toiveista ja tilanteesta riippuen.

Terve Lii-Kunta -hanke / 2011 - 2013


Terve Lii-kunta – hanke on Hämeenkyrön kunnan ja Ikaalisten kaupungin yhteinen terveysliikuntahanke vuosille 2011-13. Sen tarkoituksena on terveysliikunnan aseman vakiinnuttaminen hankekunnissa. Hankekuntiin kehitetään terveysliikunnan hallintokunnat ylittävä toimintamalli.

Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt. Metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 diabetes sekä erilaiset tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työikäisten toimintakykyä ja työssäjaksamista. Hankekunnissa on yhteensä 3 500 64 vuotta täyttänyttä asukasta, joiden toimintakyvyn ylläpysyminen liikunnan keinoin on haaste kuntien liikuntapalveluille sekä sosiaali- ja terveyspalveluille.

Terve Lii-kunta – hankkeen tavoitteena on hallintokuntien ja järjestöjen yhteisen terveysliikuntamallin kehittäminen hankekunnissa. Tavoitteena on kuntalaisten arkiliikunnan ja säännöllisen terveysliikunnan lisääminen kaikissa ikäryhmissä. Terve Lii-kunta –hanke käynnistää ja kehittää liikuntapalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistyspalveluiden sekä kolmannen sektorin yhteistyötä terveysliikunnan järjestämisessä. Yhteistyön välineeksi kehitetään toimiva liikuntalähetekäytäntö, terveysliikuntaryhmiä ja terveysliikuntaneuvontaa.

Hanke tuottaa kolmen vuoden aikana terveysliikunnan poikkihallinnolliset yhteistyömallit kuntien käyttöön. Nämä mallit ovat pohjana myös muulle terveyttä edistävälle toiminnalle hankekunnissa