Henkilöstökehittäminen

Hämeenkyrön Palvelukehittäjät II koulutus 2016 -2017 on nyt käynnissä, voit seurata etenemistä osoitteessa: https://hameenkyronkehittajat.wordpress.com/

Henkilöstö mukana toiminnan kehittämisessä

Hämeenkyrössä henkilöstö on otettu mukaan toiminnan kehittämiseen Tekesin rahoittaman Liideri-hankkeen avulla (ajalle 2013-2015). Hankkeen projektisuunnitelma on nimeltään Tulevaisuus tehdään yhdessä. Henkilöstön mukaan ottaminen merkitsee osallistavan johtamisperiaatteen käyttöä.

Katso tästä Hämeenkyrön Liideri-projektisuunnitelma

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/

Kunnan johtamista kehitetään johtoryhmän ja esimiesten kanssa ja olemme mukana myös Johtamisen kehittämisverkostossa www.johtamisverkosto.fi

Liideri-hankkeen tuloksia Hämeenkyrö esitteli elokuussa 2014 valtakunnallisessa Lappeenranta-seminaarissa. Esittelydiat tässä.

TULOKSIA ON AIKAANSAATU

Kunnan toiminnan tuottavuuden henkilöstölähtöinen kehittäminen on saanut aikaan jo tilinpäätöksessä 2013 käyttötalousmenojen pysähtymisen vain 0,5 %:iin. Vuoden 2012 alijäämäinen vuosikate nousi 1,9 m€ positiiviseksi ja talousarvion toteutuma oli 96 %.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä vuosikate vahvistuu 3,6 miljoonaan euroon ja tulos saadaan 832 000 euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutuma jää nytkin alle 100 % ja toimintakate samalle tasolle kuin vuosina 2012 ja 2013.

Jos kustannusten kasvu olisi jatkunut 2 % tasolla sekä 2013 että 2014, kustannustaso olisi noin 2 miljoonaa euroa nyt toteutuvaa tasoa kalliimpi. Kahden vuoden aikana henkilöstön kokonaismäärä on alentunut ja sairauslomapäivät vähentyneet. Tuottavuutta on onnistuttu selvästi kehittämään.

HYVÄN TYÖELÄMÄN MESSUT

Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa toiminnan tehostamisen vaikuttavuutta lisätään, koska siinä asetetaan 1% suuruinen tuottavuusvaatimus palvelualueille. Käytännössä tämä merkitsee 624 000 euron nettomenojen supistamista toiminnasta. Tällä tavoitellaan nettomenojen pysymistä lähellä vuoden 2014 toteutuman tasoa. Kolmasosa tuosta tavoitteesta voidaan aikaansaada lisäämällä työllistämistä suunniteltujen Työllistämistalkoiden avulla.

Liideri-hankkeen kausi päättyy toukokuussa 2015 joten nyt on oikea hetki esitellä hankkeen aikana henkilöstön kanssa aikaansaatuja tehostamistoimia. Tuloksia esiteltiin Hämeenkyrössä järjestettävillä Hyvän työelämän messuilla 19.2.2015.

Kehittäminen jatkuu myös Liiderin jälkeen lokakuussa 2014 alkaneella palveluiden tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnolla. Se on 1,5 vuoden pituinen oppisopimuskoulutus, johon on lähtenyt mukaan 30 ammattialista kunnan palveluksesta.

Palvelutuottajien kehittämistyötä voi seurata heidän blogistaan hameenkyro.blogspot.fi

KIITOKSET KEHITTÄJILLE
Johtopäätöksiä ja kiitoksia liitteessä on yhteenveto Liideri-tuloksista.