Kuuleminen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajaamisesta

22.11.2017

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valmistelee jokihelmisimpukan esiintymispaikan rajaamista Hämeenkyrön Turkimusojassa luonnosuojelulain 47 §:n nojalla. Ennen asian ratkaisemista ELY-keskus varaa asianosaisille mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä 2.1.2018 asti Hämeenkyrön kunnanvirastossa osoitteessa Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Kuulemisesta ilmoitetaan 23.11.2017 sanomalehti UutisOivassa sekä virallisessa lehdessä 1.12.2017. Kaikkien asianosaisten katsotaan saaneen tiedon kuulemisesta viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Mahdolliset kannanotot tulee toimitaa 2.1.2018 mennessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Kannanoton toimittamatta jättäminen määräajassa ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Susanna Intke (susanna.intke@ely-keskus.fi, 050-354 0706)

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Tiedostot

« Takaisin