Mahnalan kevyen liikenteen väylä, tiesuunnitelman hyväksyminen

20.10.2017

Liikennevirasto on 26.9.2017 hyväksynyt päätöksellään LIVI/5254/04.01.01/2017 tiesuunnitelman ”Maantien 2623 kevyen liikenteen väylä välillä Mahnalan tanssilava - Miharinlammentie, Hämeenkyrö”.

Päätös ja sen perusteina olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävinä 30 päivää 20.10. – 20.11.2017 välisen ajan Hämeenkyrön kunnanvirastossa, os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö (maantielaki 103 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa projektipäällikkö Tero Haarajärvi, puh. 0295 036 223.

HÄMEENKYRÖN KUNTA

« Takaisin