Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätökset YSL:n 118 § mukaisista meluilmoituksista

21.6.2018

Julkipano 21.6.2018

Päätöksien antopäivä 25.6.2018

Päätökset 8 § Themans Oy; Hämyvestarit 3.8.-4.8.2018 ulkoilmakonsertti
9 § NCC Suomi Oy; Pappilanjoen ja Kalalahden siltojen kunnostustyöt

Nähtävänä pito Päätökset ovat nähtävänä 21.6.-23.7.2018 Hämeenkyrön kunnan teknisellä toimistolla ympäristöpalveluiden yksikössä os. Härkikuja 7, Hämeenkyrö

Muutoksenhaku Päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksien liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.7.2018.

Lisätietoja ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma p. 050 68 247

« Takaisin