Osallistu strategiakyselyyn

Arvoisa Hämeenkyrön asukas tai kesävieras,

vaikuta Hämeenkyrön tulevaisuuteen vastaamalla kyselyyn!

Hämeenkyrön kunta laatii parhaillaan strategiaa, joka ohjaa kunnan toimintaa tulevina vuosina. Kyselyn tavoitteena on saada selville kuntalaisten näkemys tulevaisuuden kannalta tärkeimmistä tavoitteista.

Linkki strategialuonnokseen

Kysely on jaettu teemoihin, jotka ovat syntyneet strategiatyön aikana. Kyselyssä vastaajan tulee ottaa kantaa tavoitteiden tärkeyteen ja keksiä uusia ideoita tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kiitos vastauksistasi!