Strategiat ja talous

Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto on 26.4.2011 hyväksynyt Hämeenkyrön Kuntastrategian.

Tiivistelmä:

Visio 2020
Menestyvä ja turvallinen Tampereen seudun asuinkunta
kansallismaisemassa.

Tahtotilat
. Menestyvä ja yhteistyökykyinen itsenäinen kunta Tampereen
seudulla
. Hallitusti kasvava ja taloudellisesti vahva kotikunta
. Toimintaansa kehittävä ja asukkaistaan huolehtiva kunta

Strategian perusteet
. Hämeenkyrö tarjoaa laadukkaat ja tehokkaat peruspalvelut
kansallismaisemassa
. Hämeenkyrö on itsenäinen kasvava kunta osana kehittyvää
Pirkanmaata
. Hämeenkyrö on turvallinen ja hyvämaineinen pirkanmaalainen
asuinkunta
. Strategian perusteena ovat ihmiset.
. Muuttuva ympäristö edellyttää mukautumista tulevaisuuden
haasteisiin.

Vahvuudet ja haasteet
. Menestyksen perustana on kunnan sijainti ja luonne
. Tulevaisuuden haasteena väestökehitys ja tasapainoinen talous

Hämeenkyrön strategiset päämäärät
. Vahva ja vetovoimainen asuinkunta ja kehittyvät kylät
. Huolehdittu kansallismaisema ja ympäristö
. Taloudellisesti vahva ja peruspalveluja tuottava kunta
. Elinkeinoelämältään virkeä ja työllistävä
. Kestävä tulevaisuus
. Arvostettu työnantaja

Hyväksytty strategia ohjaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelua.

Elinkeino-, henkilöstö- ja palvelustrategiat

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt elinkeinostrategian 27.4.2015 sekä henkilöstöstrategian ja palvelustrategian 12.11.2012.

Kaikki strategiat (pdf-versiona) ovat luettavissa kokonaisuudessaan sivun oikean yläreunan linkeistä.