Esiopetukseen ilmoittautuminen

Huoltajille lähetetty ilmoittautumiseen liittyvää materiaalia viikolla 4.

Maksuton esiopetus järjestetään vuonna 2011 syntyneille lap­sille. Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 h vuodessa (20 h / viikko).

Tulevana lukuvuonna esiopetus järjestetään 10.8. − 22.12.2017 ja 8.1. − 2.6.2017.

Esiopetukseen osallistuminen muuttui 1.8.2015 alkaen.Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Opetus ja ateriat ovat maksuttomia. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja.

Sivistyslautakunta päättää vuosittain esiopetuksen järjestämispaikoista esiopetukseen ilmoittautumisen jälkeen.

Kuljetus järjestetään esikoululaisille kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti, jos matka kotoa esiopetukseen on yli 3 kilometriä. Jos matka on enintään 3 kilometriä, eikä esioppilas ole päivähoidossa, on kuljettaminen huoltajan velvollisuus. Jos esioppilas on päivähoidossa, on huoltaja velvollinen kuljettamaan hänet päivähoitoon ja sieltä kotiin.

Kunnan kustannuksella esioppilas kuljetetaan päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin päivähoitoon, riippumatta siitä kuinka pitkä matka on kotoa esikouluun.

Koululaiskuljetukset

Esiopetukseen ilmoittautuminen 1.2.—15.2.2017

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti. Huoltajat saavat kirjeen mukana avainkoodit, joilla he luovat itselleen Wilman kirjautumistunnuksen. Tämän jälkeen toinen huoltajista ilmoittaa lapsensa sähköisesti Wilman kautta esiopetukseen. Ilmoittautumislomake on näkyvissä ja muokattavissa 1.–15.2.2017. Ilmoittautumislomakkeen esitäytetyt tiedot on saatu suoraan väestörekisteristä. Jos ei sähköinen ilmoittautuminen yrityksistä huolimatta millään onnistu, täytä esiopetukseen ilmoittautumislomake ja palauta 15.2.2017 mennessä osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, Sivistyspalvelut, Esiopetukseen ilmoittautuminen, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö. Voit tuoda kirjeen myös kunnanviraston postilaatikkoon 15.2.2017 mennessä.

Lapset, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi päivähoitoa

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon haetaan 15.2.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella joka löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuilta http://www.hameenkyro.fi/palvelut/varhaiskasvatus/hoitopaikan-hakeminen/

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon ei ole oikeutta silloin, jos perheen vanhemmista toinen tai molemmat ovat kotona. Esikoululaisen päivähoitomaksu määräytyy hoitoajan ja perheen tulojen mukaan.

Tarvittaessa paperisia päivähoitohakemuslomakkeita saa päiväkodeista, varhaiskasvatuksen toimistolta tai voit tulostaa sen nettisivuilta. Paperi lomake palautetaan varhaiskasvatuksen toimistoon os. Hämeenkyrön kunta, varhaiskasvatus, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Esikoululaisen päivähoito­maksu määräytyy hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Lapsen käyttäessä kokopäivähoitoa koulujen loma-ai­koina peritään tällöin kokopäivähoidon maksu.

Hakemuksia ja lisätietoja

- esikoulupaikoista Ilkka Jyväsjärveltä puh. 050 502 3717

- päivähoito – ja maksuasioista Marjo Vullilta puh. 050 511 2854

- Wilmaan liittyvää koulusihteeriltä puh. 050 502 3137

- ja nettisivuilta Esiopetus

20.1.2017

Sivistyslautakunta


Päivähoitoon ei voi ilmoittautua Wilman kautta. Voit tulostaa lomakkeen viereisestä Lomakkeet kohdasta tai noutaa varhaiskasvatuksen toimistosta.