Koulukuljetukset

Heinijärven koulun oppilaiden koulukuljetukset hoitaa Tilausliikenne Are Oy ja Länsilinjat Oy.

Koulukuljetusaikataulut sekä ohjeet kuljetusoppilaiden huoltajille löytyvät Wilman tiedotteista. Alkavan lukuvuoden aikataulut päivitetään elokuun alussa.

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetusopas löytyy Koululaiskuljetusperiaatteet -linkistä. Opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään Hämeenkyrön kunnan kustantama koululaiskuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä sekä annetaan ohjeita kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan poikkeavien tilanteiden varalle.

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta riittävän ajoissa suoraan taksin kuljettajalle tai kuljettajien yhteyshenkilölle sekä opettajalle, jos oppilas ei tarvitse taksikuljetusta.

Kuljetusreitit kouluaamuisin:

Taksi:

Koulutaksi 1 / Jari-Pekka: Jumesniemi (klo 7.35) - Kierikkala - Heinijärven koulu (klo 7.56)
Kuustenlatva (klo 8.07) - Kyröspohja - Heinijärven koulu

Koulutaksi 2 / Sanna: Jumesniemi (klo 8.00) - Harjakulma - Heinijärven koulu

Koulutaksi 3 / Lasse: Haukijärvi (klo 8.00) - Herttuala - Heinijärven koulu

Tarkemmat taksiaikataulut löytyvät Wilmasta.

Linja-auto:

1: Häijää - Haukijärvi (klo 7.50) - Herttuala - Heinijärven koulu - Yhteiskoulu, Kyröskoski

2: Linnavuori - Mahnala (klo 7.45) - Heinijärven koulu - Yhteiskoulu, Kyröskoski

Länsilinjat Oy:n Hämeenkyrön koululaisvuorojen aikataulu löytyy tästä.

Iltapäivisin koululaiskuljetukset hoidetaan taksilla.
Taksit lähtevät Heinijärven koululta lukujärjestyksen mukaan viimeisen oppitunnin tai odotustunnin päätyttyä.

Koulutaksien yhteystiedot:

Koulutaksi 1: Jari-Pekka Moisio p. 040 742 0741

Koulutaksi 2: Sanna Peltomäki p. 045 857 2305 (koulutaksien yhteyshenkilö)

Koulutaksi 3: Lasse Uusirasi p. 050 523 7256

Lisätietoja:
Taksi Tilausliikenne Are OyReijo Uusi-Rasi050 554 2339
Linja-auto Länsilinjat Oyaikataulut: Arto Kortsaari-Monkala050 532 0734
näyttöliput: Vesa Luoma050 532 0721
Koulu:Riikka Sirkka050 390 4225

Päivitetty 1.8.2017