Oppilaskuljetukset

Hämeenkyrön kunnan esi- ja perusopetuksen koululaiskuljetuksia koskevat periaatteet on hyväksytty sivistyslautakunnassa 16.3.2011 § 27.

Opas sisältää ne periaatteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään Hämeenkyrön kunnan kustantama koululaiskuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä sekä annetaan ohjeita kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan poikkeavien tilanteiden varalle.

Heinijärven koulun koulukuljetukset

Mahnalan koulun koulukuljetukset

Pinsiön koulun koulukuljetukset