Valinnaisaineasiat

Valinnaisaine-esittely

Valinnaisaineiden opettajat esittelevät 7.-luokkalaisille valinnaisaineita joulu-tammikuussa. Valinnaisaineilta pidetään 1.2.2017 klo 17.30 alkaen kahvitus ja 18.00 yhteinen infopaketti sekä valinnaisaine-esittelyt. Tammi- ja helmikuun aikana 7. ja 8. -luokan oppilaille jaetaan valinnaisainevihot, joissa on kuvaukset valittavista aineista. Oppilaat tutustuvat kotona huoltajan kanssa valinnaisainevaihtoehtoihin ja tekevät valinnat Wilmaan huoltajan kanssa 15.2.2017 mennessä.

Valinnaisaineen valinta

8. luokalla valinnaisaineita on seitsemän vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla valinnaisia aineita opiskellaan kuusi vuosiviikkotuntia. Numeerisesti arvioitavat valinnaisaineet vaikuttavat 9. luokan päättötodistukseen ja yhteishakuun. Tällöin pakollisen ja valinnaisen aineen numeroista lasketaan kyseisen aineen keskiarvo.

Valinnaisainevalintaa tehdessäsi ota huomioon omat kiinnostuksen kohteesi ja omat taitosi. Valitse valinnaisaineeksi aineita, jotta todella kiinnostavat sinua ja joita haluat oppia. Valintaperusteita voit miettiä esimerkiksi näin:

o Hyödyn siitä jatkossa (järkiperuste)

o En osaa vielä kyseisiä taitoja, mutta HALUAN oppia

o Osaan ja haluan opiskella enemmän kyseistä ainetta

o En voi opiskella kyseistä ainetta muualla

Mieti valintasi kunnolla ja perustellusti niin, ettet muuta mieltäsi. Etukäteen et voi tietää tulevaa valinnaisaineryhmääsi eikä ryhmiä muodosteta kavereiden mukaan (se ei ole siis järkevä valintaeperuste, koska ei ole takeita että kaverit pääsisivät samoihin ryhmiin). Mieti samoin etukäteen sitä, että haluatko opiskella samaa oppiainetta sekä kaksivuotisena että yksivuotisena valintana.

Valinnaisainevalinnat voivat auttaa myös ammatinvalinnassa. Mieti myös valintojasi sen kannalta. Käy juttelemassa opinto-ohjaajasi kanssa, jos valinnaisvalinnat vähänkin mietityttävät. Minkään valinnaisaineen opiskelu ei ole edellytyksenä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, mutta joihinkin toisen asteen oppilaitoksiin tietyn valinnaisaineen opiskelusta saattaa saada lisäpisteitä tai käytännön hyötyä omien taitojen ja tietojen karttumisen takia. Näistä voit käydä kysymässä opinto-ohjaajalta ennen valintasi tekemistä.