Yhteishaku

Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen keväällä 2017 Hämeenkyrön Yhteiskoulussa

Toisen asteen yhteishaussa on yksi valtakunnallinen hakuaika keväisin ja syksyisin. Kevään 2017 yhteishaku on 21.2. - 14.3.2017, jolloin haetaan syksyllä 2017 alkaviin toisen asteen koulutuksiin eli lukioihin ja ammattioppilaitoksiin. Haku toteutetaan sähköisen OPINTOPOLKU -järjestelmän kautta. Opintopolkua voi käyttää myös koulutustietojen ja koulutuspolkujen tiedon etsinnässä. Sieltä löytyy myös oma infopaketti huoltajalle.

Meidän koululla sähköinen yhteishaku toteutetaan kuulemalla huoltajia viikolla 6 koteihin lähtevillä paperisilla hakulomakkeilla. Lomakkeita jaetaan ja niiden täyttöä ohjeistetaan Yhteishaku- vanhempainillassa ke 8.2.2017. Lomakkeista tiedot siirretään sähköiseen järjestelmään pääsääntöisesti 6.3. - 14.3.2017 välisellä ajalla opinto-ohjaajien ohjeistuksessa pienissä ryhmissä oppilaille erikseen annettavan aikataulun mukaisesti. Oppilaalla on oltava mukana täytettynä ja huoltajan allekirjoittamana paperinen hakulomake.

Opinto-ohjaajien kautta kulkevat KAIKKI sähköisen hakulomakkeen lisäksi lähetettävät liitteet (mm. ainevalintakortit, lausunnot jne. ). Liitteet tulee palauttaa opoille hyvissä ajoin ennen hakuajan loppumista (viimeistään 7.3.2017 mennessä), jotta liitteet voidaan toimittaa hakuaikana eteenpäin.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Toisen asteen oppilaitosten pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeiden järjestelyiden ajankohdista ilmoitetaan haun jälkeen tulostetussa yhteishakulomakkeessa ja oppilaitosten kotisivuilla.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsutaan KAIKKI hakijat ja hakijan tulee osallistua pääsy- tai soveltuvuuskokeseen, jotta voi tulla valituksi koulutukseen. Kokeen arviointiasteikko on 0-10 pistettä, jolloin 0 pistettä tarkoittaa hylättyä koetta. Pääsy- ja soveltuvuuskoe voi olla monivaiheinen ja maksullinen. Pääsykokeeseen ei välttämättä tule erillistä kutsua.

Harkinnanvarainen haku ammatilliseen koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen voidaan valita opiskelijoita harkinnanvaraisella haulla. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilas hakee yhteishaun lisäksi suoraan ammatilliseen oppilaitokseen, ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat valita oppilaan erityisestä syystä yhteishakupisteistä huolimatta. Hakulomakkeeseen liitetään hakuperusteselvitys sekä muut tarvittavat liitteet.Harkinnanvaraisella haulla voi hakea, kun oppilaalla on henkilöön liittyviä erityisiä syitä, joita ovat:

- oppimisvaikeudet

- sosiaaliset syyt

JOS PERUSTEITA LÖYTYY, OTA YHTEYS OPINTO-OHJAAJAAN HYVISSÄ AJOIN ENNEN HAKUAIKAA!

Jos haluatte keskustella nuoren suunnitelmista oppilaanohjaajan kanssa, niin voitte ottaa yhteyttä oppilaanohjaajaan ja tulla esimerkiksi koululle yhdessä nuoren kanssa miettimään suunnitelmia, tai voimme keskustella puhelimitse/sähköpostitse/Wilman välityksellä nuoren suunnitelmista.

Opiskelijavalinnan tulokset

Kevään 2017 yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan 15.6.2017. Opiskelupaikka ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa on otettava vastaan määräaikaan 29.6.2017 mennessä, muuten sen menettää. Kevään yhteishaussa opiskelupaikan saaneiden on varmistettava opiskelupaikkansa oppilaitoksen ohjeiden mukaan, osa oppilaitoksista on ilmoittanut että paikat pitää ottaa vastaan 15.-16.6.2017.

Ammattioppilaitokset ja lukiot voivat ilmoittaa valituille kirjeellä, oppilaitosten ulko-ovissa tai ilmoitustaululla valintalistoilla tai oppilaitoksen omilla nettisivuilla. Opiskelupaikan saaneiden oppilaiden tulee ottaa vastaan opiskelupaikkansa koulutuksen järjestäjän ilmoittamaan päivään mennessä. Oppilaitokset haluavat myös nähdä oppilaan päättötodistuksen opiskelupaikan varmistamisen yhteydessä.

Jos ei tule valituksi

Jos oppilas ei tule valituksi yhteishaussa koulutukseen, niin lääninhallitus lähettää jälkiohjauskirjeen 15.6.2017 alkaen, jossa kerrotaan oppilaan saamat pistemäärät ja tiedot mahdollisista varapaikoista. Jälkiohjauskirje tulee postitse opiskelupaikkaa ilman jäänneille oppilaille. Kirjeessä on mukana myös tiedot vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista sekä hakuohjeita.

Oman peruskoulun oppilaanohjaaja Marika Mäki-Laurila, Hannele Korhonen ja Saija Rasi ovat koululla kesällä 2017 alla ilmoitettavina päivinä, mutta etukäteen kannattaa soittaa opon numeroon, sillä tapaamisaikoja ja palavereita on sovittuna jo etukäteen.

torstaina 15.6 klo 10-14 Koululla (Kaikki opot)

perjantaina 16.6 klo 10 – 14 koululla (Marika paikalla, Hannele ja Saija paikalla sovitusti)

maanantaina 19.6 ajanvarauksella

maanantaina 7.8. klo 11- 13 (Marika)

Oppilaat ottavat yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos eivät tule valituksi ja yhdessä mietitään jatkotoiminta. Myös oppilaat jotka eivät päässeet ensisijaisesti toivomaansa koulutukseen ja miettivät muita mahdollisuuksia voivat ottaa yhteyttä.

Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutuksen hakuaika 23.5-25.7.17

Jos jää ilman opiskelupaikkaa, hakeminen perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen on yksi vaihtoehto. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtymiseksi. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA), perusopetuksen lisäkoulutukseen sekä maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Ammatti-instituutti Iisakissa alkaa syksyllä 2017 ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutus (VALMA). Lähin perusopetuksen lisäopetus on Tampereella ja Ylöjärvellä, mutta nämä voivat olla suunnattu vain paikkakuntalaisille. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Nettihaku sulkeutuu haun viimeisenä päivänä klo 15. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 4.8. alkaen. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 18.8.2017.

Syksyn 2017 yhteishaku

Enää ei järjestetä erillistä syksyn yhteishakua, vaan oppilaitoksiin voi hakea erillishakuna tai lisähakuna, joihon ohjeet löytyvät kunkin oppilaitoksen omilta nettisivuilta.