Yksityinen varhaiskasvatus

Vanhemmat voivat valita alle kouluikäisen lapsen hoidon kuntien valvomista, yksityisen päivähoidon tuottajien palveluista tai palkata kotiinsa työsuhteisen hoitajan. Näihin palveluihin perheet voivat hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea. Hämeenkyrössä ei makseta kuntalisää.

Hämeenkyrön alueella toimivat yksityiset palveluntuottajat

Jumesniemessä Pomppis, Jumesniementie 411, 39170 Jumesniemi

Pinsiössä Kierivä Kivi, Pinsiöntie 1358, 39150 Pinsiö

Yksityisen hoidon tuella toimiviin ryhmäperhepäiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat varhaiskasvatukseen liittyvistä käytännöistä. Varhaiskasvatuksen tuottaja määrittää hoitomaksun.

Yksityisten palvelujen ohjaus ja valvonta

Kunnan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksesta ja valvonnasta vastaava henkilö tekee ohjauskäyntejä yksikköön, yleensä noin kerran vuodessa ja tarvittaessa.
Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan lapsiryhmä- ja henkilökuntatiedot kaksi kertaa vuodessa siihen tarkoitetulla lomakkeella valvonnasta vastaavalle henkilölle. Jos toiminnassa ilmenee virheitä tai rikkeitä palveluntuottajalla on kuukausi aikaa korjata mainitut puutteet. Jos niitä ei aikarajan puitteissa ole korjattu, on valvontaviranomainen velvollinen ilmoittamaan asiasta AVI:in.