Geologinen rakenneselvitys Ylöjärvenharjun pohjavesialueella

21.3.2017

Ylöjärvellä ja Hämeenkyrössä tutkitaan Ylöjärvenharjun pohjavesialueen geologista rakennetta

Ylöjärvellä ja Hämeenkyrössä käynnistetään Ylöjärvenharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvityksen toinen vaihe, jossa tutkitaan pohjavesialueen luoteisosa. Projektin ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2016. Maastotyöt alkavat maalis-huhtikuussa ja jatkuvat elokuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka 7–10 pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Painovoimamittauksia tehdään noin 20 mittauskilometriä ja mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä olemassa olevia tieuria pitkin. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Ylöjärven Maankäyttö- ja ympäristöpalvelujen, Ylöjärven Vesi Oy:n, Tampereen Vesi Liikelaitoksen, Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lisätiedot:

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 0295032214, tiina.kaipainen@gtk.fi

Pentti Keskitalo, Ylöjärven Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut, puh. 050 570 2483, pentti.keskitalo@ylojarvi.fi

Jari Virtanen, Ylöjärven Vesi Oy, puh. 0500 719 368, jari.virtanen@ylojarvi.fi

Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, puh. 050 554 2406, jari.luoma@hameenkyro.fi

Tiiu Vuori, Tampereen Vesi Liikelaitos, puh. 040 801 6927, tiiu.vuori@tampere.fi

Merja Antikainen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 6318, merja.antikainen@ely-keskus.fi

Tiedostot

« Takaisin