Kuljetuspalveluiden järjestäminen muuttuu 1.3.2017 alkaen

13.2.2017

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (ns. asiointi- ja virkistysmatkat) järjestetään Tuomi Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen kautta 1.3.2017 alkaen. Kuljetuspalvelumatkat tilataan maaliskuun alusta alkaen Kuljetustenohjauskeskuksesta (Kuohke). Kuohke yhdistelee samaan aikaan samaan suuntaan kulkevien henkilöiden matkoja mahdollisuuksien mukaan ja välittää matkan lähimmälle soveltuvalle taksille. Jokaiselle asiakkaalle on laadittu Kuohke:n järjestelmään asiakasprofiili, jonka perusteella hänelle välitetään sopiva taksi. Asiakas maksaa matkasta Matkahuollon taksaa vastaavan omavastuuosuuden suoraan taksinkuljettajalle. Loppuosa matkasta laskutetaan Tuomi Logistiikan kautta kunnalta. Kuitteja ei enää tarvitse toimittaa perusturvapalveluihin 1.3.2017 alkaen. HUOM. muutos ei koske Kansaneläkelaitoksen korvaamia terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkoja eikä vaikuta kunnassa liikennöivän palveluliikenteen toimintaan.

Matkojen tilausohje 1.3.2017 alkaen

Lisätiedot: vammaispalveluiden palveluvastaava Leena Kyröjoki puh. 050-4010210 (klo 11-12)

sekä http://tuomilogistiikka.fi/palvelut/henkiloliikennepalvelut/ tai puh: 03-5653 4115

« Takaisin