Tiedote Hämeenkyrön kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta

4.5.2018

Hämeenkyrön kotihoidossa otetaan 7.5.18 alkaen käyttöön sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla helpotetaan tuntuvasti liikkuvan kotihoidon järjestämistä, tilastointia ja kirjauksia. Tähän mennessä järjestelmä on otettu käyttöön noin 80 kunnassa. Käyttöönottoa ovat vauhdittaneet vanhuspalvelulaki ja valtakunnallinen laatusuositus, joissa velvoitetaan kuntia kehittämään kotiin annettavia palveluja.

Toiminnanohjausjärjestelmä parantaa kotihoidon asiakkaiden asemaa ja helpottaa kotihoidon työntekijöiden työtä. Toiminnanohjauksen myötä kotihoidon työntekijät saavat käyttöönsä kosketusnäytöllä toimivat älypuhelimet, joihin asennetaan Fastroi HILKKA mobiilisovellus. Asiakastietoja pääsee puhelimella näkemään vain kotihoidon työntekijät. Mobiilisovelluksen kautta työntekijät saavat tiedot asiakaspaikoista ja niissä tehtävistä työtehtävistä sekä reittisuunnitelman. Järjestelmän avulla työnsuunnittelijat laativat ja aikatauluttavat päivittäiset asiakaskäynnit kotihoidon työntekijöille asiakkaille tehtyjen hoito- ja palvelusuunnitelmien pohjalta.

Hoitotyön tiedot kirjataan asiakkaan luona osittain heti asiakkaan terveystietoihin. Tällöin potilasturvallisuus lisääntyy, koska asiakkaan hoitotapahtumaan liittyvä tärkeä kirjattava tieto ei jää muistinvaraiseen ja myöhempään ajankohtaan, toimistolla tehtävään kirjaamiseen. Puhelimen kautta voidaan myös selvittää asiakkaan hoitoon liittyviä tärkeitä tietoja mm. lääkitystietoja.

Toiminnanohjausjärjestelmän keskeisimmät hyödyt asiakkaalle:

  • hoitotyön tiedot kirjataan jo kotikäynnillä asiakkaan potilastietojärjestelmään, jonka ansiosta asiakkaan kirjaukset ovat aina ajan tasaisia
  • asiakas on osallisena ja voi halutessaan vaikuttaa, millaisia tietoja hänen kotikäynnistään kirjataan potilastietojärjestelmään
  • työntekijä voi tarvittaessa tarkistaa älypuhelimella asiakkaan sairaudenhoitoon, lääkitykseen tai vointiin liittyviä tietoja
  • asiakkaan tietosuoja on turvattu suojatun yhteyden avulla
  • asiakas saa lisää palveluaikaa, koska työntekijöiden ei tarvitse tehdä päällekkäisiä kirjauksia ensin kotona ja sen jälkeen toimistolla

Yhteistyöterveisin Hämeenkyrön kotihoito

« Takaisin