Hämeenkyrönväylä

Hämeenkyrönväylä -hankkeen eteneminen

Yleiskartta

Loppuvuodesta 2019 valitaan avoimella hankintamenettelyllä urakoitsija. Valitun urakoitsijan kanssa käynnistetään alkuvuodesta 2020 kehitysvaihe, jossa tilaaja ja urakoitsija yhdessä kehittävät rakennussuunnitelmaa sekä toteutusvaiheen aikataulua. Kehitysvaiheessa huomioita kiinnitetään erityisesti teknis-taloudellisiin valintoihin, rakenteiden elinkaariin sekä urakan riskeihin.

Rakentaminen on aloitettavissa aikaisintaan keväällä 2020.

Havainnekuva Hämeenkyrön eritasoliittymästä

Hallitus ja eduskunta päättivät 2019 lisäbudjetilla jatkaa investointejaan Hämeenkyrön liikenneolosuhteisiin. Nykyisen 10 miljoonan euron lisäksi VT3:sta uudistetaan vielä 60 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana. Valtatien liikenneturvallisuus paranee, valtatien varren melu ja liikenteen päästöt vähenevät. Elinkeinoelämälle valmistuu uuden tien liittymien yhteyteen uusia yritystontteja. Näitä kohteita tulee olemaan Tippavaaran eritason, Heiskan eritason ja Hanhijärven eritason läheisyydessä.

Hämeenkyrö on myös itse investoinut voimakkaasti kouluihin, päiväkoteihin, terveyskeskukseen ja moneen muuhun kohteeseen viime vuosina ainakin 40 miljoonalla eurolla.

Hämeenkyrö sijaitsee Tampereen työssäkäyntialueella 30 min etäisyydellä maakunnan keskuksen palveluista. Joukkoliikenteessä käyttöön otettu Hämeenkyrö-lippu mahdollistaa myös bussiliikenteen käytön. Hämeenkyrö on osa Suomen kasvukäytävää.

Hämeenkyrö on maisemistaan tunnettu Pirkanmaan vihreä helmi. Olemme liittyneet ilmastonmuutoksen hyväksi työskenteleviin Hinkufoorumin kuntiin.

Lisätietoa hankkeesta

https://vayla.fi/vt3-hameenkyronvayla#.XYC8KGYqS3B

Ilmakuvia nykyisistä liikennejärjestelyistä

Havainnekuvat Pappilanjoen sillan-, Hanhijärven- ja Heiskan eritasoliittymistä

Tien parannus välillä Kostula-Kyröskoski

https://vayla.fi/pirkanmaalla-rakenteilla/vt-3-kostula-kyroskoski#.XYhuVzYzaF4