Rakentamisen lomakkeet

Lupa-asiat

Luvan hakeminen

Olemme ottaneet käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun.

Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii - koko hankkeen ajan. Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen. Voit tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä.

Lisää tietoa ja neuvoja luvan hakemiseen löytyy Lupapiste.fi -sivuilta.

Lupapiste ei poista perinteistä paperilla asiointia tai mahdollisuutta kohdata viranomaisia kasvokkain, mutta tavoitteena on tarjota niin toimiva ja hyvä asiointikanava, että kaikki osapuolet suosisivat jatkossa sähköistä palvelua. Huomioi ajanvaraus asioidessasi rakennusvalvonnassa.

Rakennusvalvonta

Linkki RH1-lomakkeeseen (rakennushankeilmoitus)

RH1-lomakkeen täyttöohje

Linkki RK9-lomakkeeseen (ilmoitus rakennuksen poistumasta)

Rakennuslupiin liittyvät sähköiset lomakkeet (siirtyy Suomi.fi sivustolle )

Maankäyttö ja kaavoitus

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus

Linkki ELY-keskuksen sivustolle, josta löytyy tietoa liittymäasioista.

Tieliittymän lupahakemus Ely-keskukselle

Kunnallistekniikka

Tiedostot