Tietosuoja

Henkilötietolaki

Henkilötietolain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n tietosuoja-asetus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavastaava

Hämeenkyrön kunnan tietosuojavastaavana toimii ma. hallintopäällikkö Liisa Neronen. Terveys- ja sosiaalipalveluiden tietosuojavastaavana toimii johtava hoitaja Tarja Soukko.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Tietosuojaselosteet

Tälle sivulle on koottu Hämeenkyrön kunnan tietosuojaselosteet henkilörekistereistä. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto
Asianhallinnan käyttäjärekisteri
Asianhallintarekisteri
DNA vaihdepalvelu/puhelinluettelo
Henkilökorttirekisteri
Kunnan viranhaltijoien ja työntekijöiden yhteystiedot kunnan kotisivuilla
Luottamushenkilörekisteri
Populus, henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä
Pro - Hämeenkyrö mitali
Sidonnaisuusrekisteri
Tietohallinnon laiterekisterit
Työasemapaketin-, oheislaitteen- ja ohjelmistojen asennustilaus
Vaaliluettelot

Taloushallinto
Archive käyttäjärekisteri
Asuntolaina-asiakasrekisteri
IntimePlus käyttäjärekisteri
IntimePlus taloushallintotietojärjestelmä
Käyttöoikeusrekisteri taloushallinnon ohjelmiin
OpusCapita käyttäjärekisteri
Velkajärjestelyasiakasrekisteri

Perusturvapalvelut

Terveyspalvelut
Potilasrekisteri

Sosiaalipalvelut
Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon sosiaaliasiamiehen asiakasrekisteri
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri
Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perheasioiden sovittelun järjestäminen ja toteuttaminen
Lapsen huollon, elatuksen ja tapaamisoikeuden järjestäminen ja toteuttaminen
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Lastensuojelun valvontarekisteri
Omaishoidontuen asiakasrekisteri
Perhetyön asiakasrekisteri
Päihdehuollon asiakasrekisteri
Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri
Toimeentulon asiakasrekisteri
Tukihenkilötoiminnan asiakasrekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Ulkomaalaispalvelujen asiakasrekisteri
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri

Sivistyspalvelut

Kirjasto
Kotikirjastopalveluasiakkaiden henkilötietorekisteri
Piki-kirjastojen asiakasrekisteri

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Koskilinnan nuorisotilan asiakkaiden henkilörekisteri
Nuorisovaltuuston jäsenrekisteri

Opetuspalvelut
HelleWi
Kansalaisopiston avaimien kuittausrekisteri
Kansalaisopiston kurssimateriaalien, kaluston ja muiden tarvikkeiden lainaus
Oppilaiden tapaturmailmoitukset ja vakuutuskorvauspäätökset
Primus/Wilma opettaja- ja henkilökuntarekisteri
Primus/Wilma oppilas- ja opiskelijarekisteri

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda)

Tekniset palvelut

Avainhallintarekisteri
Erityisruokavaliorekisteri
Facta rakennusvalvonta
Facta ympäristöosio
Kameravalvonta
Lupapiste
Tonntivaraukset ja kauppakirjat
Venepaikkarekisteri
Vesikanta
Yksityistierekisteri