Anna syntymäaika esim. muodossa 01.01.2010. Please give the entire birth date. Example: 01.01.2017

Jos lapsella on paikka päiväkodissa ja/tai muussa kerhossa, kirjoita alle, missä. If yes, write the name in the space below.

Anna ainakin yhden huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Please write at least one parent's or guardian's name, phone number and e-mail.

Kirjoita tähän, jos lapsella on esim. allergioita tai muuta, mitä toiminnassa olisi huomioitava. Write here if the child has allergies or there's something else that should be considered in group activities.