Esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat aukeavat oheisesta linkistä.
http://hameenkyro.cloudnc.fi/fi-FI/

Toimielinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja nekin on poistettava tietoverkosta muutoksenhakuajan päätyttyä.