Laajarunkoisten hallien turvallisuus

5.2.2019

https://tampereenseutu.sharepoint.com/sites/helmi/tyon-tueksi/kuvapankki_ja_videot/Documents/Hameenkyro_logo_sininen-PIENI.jpg

LAAJARUNKOISTEN HALLIEN TURVALLISUUS

Muistutamme kiinteistön omistajia uudelleen siitä, että suurten rakennusten omistajat velvoitettiin Lailla laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300 / 2015) teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio tapauksesta riippuen joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Selvitys pyydettäessä esitettävä viranomaisille eikä sitä toimiteta rakennusvalvontaan. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat lain piiriin. Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi sivuilta www.finlex.fi tai https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

RAKENNUSLUVISSA EDELLYTETTYJEN KATSELMUSTEN TILAUKSET
Valitettavan useissa hankkeissa osa lupapäätökseen kirjatuista katselmuksista on vuosien varrella jäänyt tilaamatta.
Muistutamme hankkeiden vastaavia työnjohtajia ja erityisalan työnjohtajia MRA §73 mukaisista velvollisuuksistaan hankkeen eri vaiheissa. Asetukseen voi tutustua esimerkiksi osoitteessa:

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Katselmukset tilataan suoraan tarkastusinsinööriltä, puh. 050-551 1865

5.2.2019

Hämeenkyrön rakennusvalvonta

« Takaisin