Pappilanjoen eroosioselvitys ja yleissuunnitelma

10.5.2017

Hämeenkyrön kunnan toimeksiannosta Destia Oy:n Tampereen geotekninen suunnittelu on laatinut Hämeenkyrön Pappilanjoelle eroosioriskiselvityksen ja selvitykseen perustuvan yleissuunnitelman. Toimeksiannon muina osapuolina ovat olleet Metsä Board Oyj, Kyröskosken voima Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus lähtöaineiston toimittajina sekä selvitystyön mahdollistajina.

Toimeksianto koskee Pappilanjokea välillä Kirkkojärvi – Kyröskosken voimalaitoksen alapuoli. Pituutta selvityskohteella on noin 5,5 kilometriä.

Selvityksen tarkoituksena oli tutkia joen nykytilaa ja mahdollisia riskikohteita sekä antaa toimenpide ehdotuksia, joilla eroosiota ja sortumariskejä joen varrella voitaisiin vähentää. Selvityksessä ei kohdenneta mahdollisista parantamistoimenpiteistä syntyviä kustannuksia millekään taholle eikä anneta toteutusaikatauluja.

Selvitys on tyypiltään yleissuunnitelma, jonka pohjalta yksityiset kiinteistönomistajat tai heidän yhteenliittymänsä voivat halutessaan itse teettää parantamistoimenpiteistä tarkempia rakennussuunnitelmia. Rakentamiseen tulisi hakea kunnan rakennusvalvonnalta toimenpidelupa. Rakentamiseen on lisäksi hyvä pyytää etukäteen naapurien kirjallinen suostumus.

Tiedostot

« Takaisin