Tiedote maanomistajille koskien maastomittauksia ja maantietoimitusta

27.2.2019

Kirje MMLm/3011/33/2019 Toimitusnumero 2019-599862 1(1)

TIEDOTE MAANOMISTAJILLE KOSKIEN MAASTOMITTAUKSIA JA MAANTIETOIMITUSTA

Pirkanmaan ELY-keskus on hakenut Maanmittauslaitokselta maantietoimitusta Ahrola-Mihari maatielle Mahna- laan välille Mahnalan tanssilava - Arostentie kevyen liikenteen väylän rakentamista varten. Kyse on noin yhden kilometrin pituisesta kevytväylästä, joka on osoitettu hyväksytyssä tiesuunnitelmassa, mutta joka jäi rakentamatta hankkeen aikaisemmassa vaiheessa 2017-2018.

Maanmittauslaitoksen kartoittajat suorittavat lähiaikoina hanketta varten tarvittavan alueen paalutuksen maastoon. Tällöin kartoittajat liikkuvat tilojen mailla ja myös piha-alueilla. Haltuunotettava alue merkitään sini- päisin puupaaluin. Paalutus osoittaa hanketta varten tarvittavan ns. työalueen sekä myös likimain maantiealueeksi lunastettavan alueen rajan. Samalla mahdollisuuksien mukaan kirjataan alueella oleva omaisuus (esimerkiksi tont- tialueella oleva koristekasvillisuus), mutta lumen takia kaikkea ei välttämättä pystytä havaitsemaan. Maanomistajalla on mahdollisuus itsekin ilmoittaa alueen omaisuudesta kartoittajalle tai toimitusinsinöörille.

Maantietoimituksessa käsitellään mm. alueiden lunastukset ja korvauskysymykset. Sen alkukokous pidetään myö- hemmin ilmoitettavana ajankohtana kevään aikana. Alkukokouksessa selostetaan tiehanketta ja sen yhteydessä ta- pahtuu virallinen alueen haltuunotto. Kokouksessa voidaan täydentää etukäteen tehtyä luetteloa alueen omaisuu- desta ja kasvillisuudesta. Alkukokouksen yhteydessä pidetään myös haltuunottokatselmus.

Yhteystiedot mahdollisia tiedusteluja varten:

Maastomittaukset

kartoittaja Jouko Mustonen,

email: jouko.mustonen(at)maanmittauslaitos.fi
puh. 040 801 7455

Toimitusinsinööri

Hannu Toola

email: hannu.toola(at)maanmittauslaitos.fi
puh. 040 801 7397

« Takaisin