Eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuolto ja Eläinlääkärit

Eläinlääkintähuoltolain mukaisesti kunnaneläinlääkäri tarjoaa peruseläinlääkäripalveluja kaikille kuntalaisille. Kunnan eläinlääkintähuollon järjestämisestä vastaa Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon yksikkö Pirteva. Pirtevassa on viisi kunnaneläinlääkäriä, jotka huolehtivat yhdessä Pirtevan kuuden kunnan eläinlääkäripalveluista. Lisäksi Pirteva vastaa Tampereen suureläinten hoidosta. Asiakastaksat määräytyvät lääkärisopimuksen alaisen taksakortin mukaisesti. Alla olevasta linkistä saatte eläinlääkäreiden yhteystiedot ja tietoa eläinlääkintähuoltoon liittyvistä asioista.

http://www.pirkkala.fi/pirteva/elainlaakinta-1/elainlaakarit/

Löytöeläimet

Kunnan velvollisuus on järjestää löytöeläimille tilapäinen hoitopaikka. Talteenotettua eläintä säilytetään 15 päivän ajan ja jos omistajaa ei löydetä, eläin sijoitetaan uuteen kotiin tai lopetetaan.

Yhteystiedot:

Tästä Hämeenkyrön löytöeläimistä vastaavan hoitolan tietoihin