Jätehuoltopalvelut

ELY-keskuksen ohjekirjelmä sakokaivolietteen kunnalliseen jätteenkuljetukseen siirtymisestä

Tiedote lietteenkuljetuksesta v. 2017

Hämeenkyrön kunta kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Kiinteistökohtainen jätteenkeräys on koko kunnan alueella. Jokaisella asuinkiinteistöllä ja ympärivuoden käytössä olevalla lomakiinteistöllä jätteet kerätään kiinteistökohtaisesti. Hämeenkyrön kunnan alueella sijaitsevat ekopisteet on tarkoitettu pääasiassa kesäajan käytössä olevien lomakiinteistöjen jätteiden keräykseen. Taajama-alue kuuluu biojätteen keräyksen piiriin.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy huolehtii jätehuoltopalveluista Hämeenkyrön alueella ja jäteaseman sekä ekopisteiden toiminnasta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy palvelee alueen asiakkaita jätehuoltoon liityttäessä, laskutusasioissa ja neuvoo jätteiden lajittelussa.

Alueellinen jätehuoltojaosto Tampereella päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuoltoa alueella järjestetään.

Kierrätyspisteet. Hämeenkyrössä on viisi ekopistettä. Ekopisteissä on keräysastiat paperille, kartongille, lasille ja pienmetallille. Kyröskosken Torikadun ekopisteessä on myös keräysastiat muovipakkauksille. Kyröskosken Shellin pihassa ja Hämeenkyrön terveyskeskuksen parkkialueella sijaitsevissa ekopisteissä on UFF:n vaatekeräysastiat. Kierrätyspisteiden sekä jäteasemien sijainnit löytyvät valtakunnallisesta hakupalvelusta www.kierratys.fi

Kiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Liittyminen jätehuoltoon hoituu vaivattomasti ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n palveluneuvontaan p. (03) 240 5110 tai tekemällä sähköisesti jätehuoltosopimuksen yrityksen kanssa: http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/Verkkopalvelut/Liittymislomakkeet

Hämeenkyrön jäteasema sijaitsee Tippavaarassa osoitteessa Tippavaarantie 30. Jäteasemalla otetaan vastaan kotitalouksien vaarallista jätettä, lajiteltuja hyötyjätteitä (metalli, lasi, paperi ja pahvi), sähkö- ja elektroniikkaromua, sekä maksua vastaan puujätettä alle 4 m3 erät sekä kaatopaikkajätettä alle 4 m3 erät.

AVOINNA ma, ti, to 14-18 ja la 10-14.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYS

Jätehuoltomääräyksen ja karttaliitteen löydät alla olevasta linkistä:
http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltojaosto/jatehuoltomaaraykset.html

Hakemuslomakkeet mm. jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi löytyy alla olevasta linkistä:
http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltojaosto/lomakkeet.html

KÄYTTÖKELPOISEN MATERIAALIN KIERRÄTYS JA UUDELLEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

Kierrätyskeskus Helmi

Yhteystiedot: Eteläntie 2, 39200 KYRÖSKOSKI
puh. 050 552 4686

Kierrätyskeskus Helmen omat sivut