Myytävät kiinteistöt

KOSKILINNAN MYYNTIESITE

Hämeenkyrön kunta myy tarjousten perusteella valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä, puiston keskellä (osoite: Koskilinnankuja 3, Hämeenkyrö) sijaitsevan Koskilinnan seuratalon. Vuonna 1940 valmistuneen Koskilinnan kolmikerroksisen funktionaalista tyyliä edustavan päärakennuksen on suunnitellut arkkitehti Arne Thulen.

Rakennuksen pinta-ala on yhteensä 3178 m2.

Rakennukseen on tehty seuraavia korjauksia: Lämmitysjärjestelmän muutos vuonna 2007, ulkopintasaneeraus ja ikkunaremontti vuonna 2015.

Kohteen lämmitysjärjestelmänä toimii kaukolämpö.

Rakennuksessa on tällä hetkellä vuokralaisena näytelmäseura. Lisäksi kiinteistössä on tällä hetkellä kunnan omaa toimintaa, kuten nuorisotila ja kansalaisopiston toimintoja.

Kiinteistöllä sijaitsee päärakennuksen lisäksi 1960-luvulla valmistunut yksikerroksinen lisärakennussiipi, jossa on aiemmin toiminut mm. päiväkoti.

Kaupan yhteydessä luovutetaan karttaliitteen mukainen määräala, jonka pinta-ala on 5000 – 6000 m2. Määräalan lopullinen pinta-ala määräytyy suoritettavassa lohkomisessa.

Päärakennuksessa on muun muassa seuraavia tiloja:

-Juhlasali (218 m2) ja näyttämö (86 m2)

-Pienempi sali (124 m2)

-Keittiö (56 m2) ammattikeittiölaitteilla varustettuna

-Esimerkiksi tanssiharjoitteluun tai muuhun liikuntaan soveltuva peileillä varustettu sali (84 m2) ja pukuhuone (17 m2).

-Lisäksi lukuisia muita eri kokoisia kokoontumis-, toimisto- tai ym. vastaavaan käyttöön soveltuvia tiloja

Koskilinnan kunnostamiseen on saatu vuonna 2016 tukea Manner-Suomen maaseudun tukiohjelmasta 2014-2020. Tukipäätöksessä hankkeen tavoitteeksi on asetettu: Luoda rakennukselle, uutta, nykyajan tarpeista nousevaa käyttöä. Koskilinna tulee olemaan sosiaalinen yhteisö, jossa korostuvat osallisuus, yhteisöllisyys ja merkityksellinen tekeminen. Tukiehdot edellyttävät, ettei tilojen käyttötarkoitusta muuteta olennaisesti hankkeessa esitetystä tavoitteesta tai myydä ilman ELY-keskuksen etukäteistä lupaa ennen määräajan päättymistä 10.5.2022. Mikäli kohteen käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan tai kohde myydään ilman ELY-keskuksen antamaa lupaa ennen määräajan päättymistä 10.5.2022, tukisumma voidaan periä takaisin. Mikäli Pirkanmaan ELY-keskus ei hyväksy kauppaa tai kohteen käyttötarkoitusta ostajan toimesta muutettaisiin siten, että maksettu tuki perittäisiin kunnalta takaisin, on ostaja velvollinen suorittamaan tukisumman, 57 760,85 euroa tai siitä takaisinperittävän osuuden mahdollisine viivästyskorkoineen Hämeenkyrön kunnalle. Kaupan edellyttämän luvan hakemiseksi tarjoukseen tulee liittää suunnitelma tilojen tulevasta käytöstä.

Yleiskaavassa kiinteistöllä on tällä hetkellä yleisten rakennusten korttelialueen kaavamerkintä Y-1. Hämeenkyrön keskusta-alueen kyseessä olevaa osaa koskevan osayleiskaavan uudistaminen on tällä hetkellä kesken. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 ja Hämeenkyrön strategisessa yleiskaavassa

2015 alue on merkitty kuuluvaksi valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Maakuntakaavaan ja strategiseen yleiskaavaan sisältyvän suunnittelumääräyksen mukaan: "Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät."

Rakennuksen käyttötarkoituksen ja sisätilojen muutosmahdollisuuksista on laadittu Pirkamaan maakuntamuseon toimesta lausunto 29.10.2019. Rakennuksessa tullaan suorittamaan kuntotutkimus joulukuussa 2019. Edellä mainitun maakuntamuseon lausunnon, kuntotutkimuksen ja ELY-keskuksen tukipäätöksen voi saada käyttöönsä pyytämällä niitä kiinteistöpäällikkö Mika Wallinilta. Rakennukseen on mahdollista tutustua sopimalla siitä etukäteen kiinteistöpäällikkö Mika Wallinin kanssa, puh. 050 402 4210, sähköposti mika.wallin@hameenkyro.fi

Koskilinnan myyntiaikaa jatkettu

Hämeenkyrön kunta jatkaa Koskilinnan kiinteistön myyntiaikaa entisin ehdoin ja ostotarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa 21.2.2020 klo 15.00 mennessä.

Kunnanhallitukselle osoitetut tarjoukset ja käyttötarkoitusta koskeva suunnitelma tulee jättää suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen:

Kunnanhallitus, Hämeenkyrön kunta, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Kirjekuoren päälle tulee merkitä: OSTOTARJOUS KOSKILINNAN KIINTEISTÖSTÄ

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Lisätiedot: kiinteistöpäällikkö Mika Wallin, 050 402 4210, mika.wallin@hameenkyro.fi

Kuvat