Kunnallistekniikka

Palveluyksikön tehtäviin kuuluvat:
- kaavakatujen suunnittelu, rakentaminen / rakennuttaminen ja kunnossapito sekä yksityistieden kunnossapito hoitosopimusten mukaisesti
- vesi-, jätevesi- ja hulevesilinjojen suunnittelu ja rakentaminen / rakennuttaminen
- puistot, leikkikentät, Kyröskosken tori, matonpesupaikat ja venepaikat

Kaavatiet

Kunnan hoidossa on yli 53 kilometriä kaavatietä. Suurin osa näistä on valaistuja ja päällystettyjä. Tiealueiden talvihoito kilpailutetaan ja urakoidaan kunnan ulkopuolisille toimijoille.

Yksityistiet

Hämeenkyrön kunnan hoidossa on noin 216 kilometriä yksityistietä. Kunnossapitoavustuksen piirissä on noin 54 kilometriä yksityistietä. Valtionavustukseen oikeutetut tiekunnat voivat hakea myös ELY-keskuksen ja kunnan perusparannusavustusta.

Tiedote yksityisteiden tietojen ilmoittamisesta:
Vuoden 2019 alusta muuttunut yksityistelaki velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta/yksityistierekisteri/ ja Väylälle: https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/

Yleiset tiet (Pirkanmaan ELY-keskus)

- mm. Valtakatu, Ristamäentie, Koskitie, Viljakkalantie, Häijääntie jne. sekä haja-asutusalueen maantiet

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteeen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot(kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100(24h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Tiedostot