Yhteystiedot

Kunnossapito, rakentaminen, teiden turvallisuus yms. asiat:

Maanrakennusmestari Antti Myllymaa puh. 040 133 1281

Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma puh. 050 554 2406

Yksityistiehallintoon liittyvä neuvonta:
Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen puh. 050 308 3242

Vikapäivystys virka-ajan ulkopuolella
puh. 050 554 2968