Yhteystiedot

Kunnossapito, rakentaminen, teiden turvallisuus yms. asiat:

Maanrakennusmestari puh. 040 133 1281

Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma puh. 050 554 2406

Vikapäivystys virka-ajan ulkopuolella
puh. 050 554 2968