ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA VIREILLE JA NÄHTÄVILLE

22.9.2017

MRL 62-63 §:n mukaisesti kuulutetaan Aroniemen ranta-asemakaavan vireilletulosta ja nähtävillä olosta. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Aroniemi 108-438-3-75. Kaava-alue sijaitsee Hirvonjärven itärannalla. Kunnanhallituksen päätöksellä 11.9.2017 asetetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville hankkeen etenemisen ajaksi sekä valmisteluvaiheen aineisto 22.9-22.10.2017. Aineistoon voi tutustua Hämeenkyrön kunnantalolla ja kotisivuilla www.hameenkyro.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/maankaytto-ja-kaavoitus/

Valmisteluvaiheen aineistosta voi antaa palautetta kaavoittajalle: Sweco Ympäristö Oy/Maankäyttö, PL 453, 33101 Tampere tai sähköpostilla maria.kirveslahti(at)sweco.fi Kuoreen tai otsikkoon merkintä ”Aroniemen ranta-asemakaava” Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Maria Kirveslahti p. 358 (0) 50 3160064

Kunnanhallitus


Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonto- ja maisemaselvitys

« Takaisin