ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS VIREILLE, OAS NÄHTÄVILLE

30.6.2015

KUULUTUS ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOKSEN VIREILLETULOSTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti ilmoitetaan asemakaavanmuutoksen vireilletulosta Kyröskosken asemakaava-alueella. Muutos koskee Uskelan kylän (436) kiinteistöjä 4:140, 6:12, 6:67, 6:68, 6:153, 6:157 sekä yhteisalueita 878:1, 878:3 ja 878:5.

Kaavanmuutoksella mahdollistetaan puistoalueella sijaitsevien omakotitalojen ylläpito sekä tutkitaan uusien tonttien sijoitusmahdollisuutta niemenkärjen puistoalueelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Hämeenkyrön kunnan kaavoitusyksikössä os. Hollitie 7, 39100 Hämeenkyrö ja kunnan kotisivuilla os. www.hameenkyro.fi (Hallinto ja yleistiedot / Maankäyttö ja kaavoitus). Osalliset voivat lähettää mielipiteensä suunnitelmasta kirjallisena kaavoitusyksikköön tai sähköpostitse kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoja saa kaavoitusyksiköstä.

Hämeenkyrössä 30.6.2015

Kaavasuunnittelija

Tiedostot

« Takaisin