KYRÖSKOSKEN SUMELIUKSENALUEEN ASEMAKAAVANMUUTOKSEN VIREILLE TULO

12.5.2016

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN SUMELIUKSENALUEEN ASEMAKAAVANMUUTOKSEN VIREILLE TULO SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN (SUMELIUS II)

Sumeliuksen alueen eteläosan asemakaavaan on tulossa muutos. Suunnittelualue (Sumelius II) sijaitsee Kyröskosken keskustassa, Häijääntien varressa.

Asemakaavan muutos tulee vireille tällä kuulutuksella (MRL 63§). Kaavan osallistumis- ja

arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 12.5.2016 lähtien Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla,

osoitteessa Härkikuja 7 viraston aukioloaikana, sekä kunnan Internet-sivuilla, www.hameenkyro.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voi esittää huomautuksia siihen asti, kunnes

asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Huomautukset tulee postittaa osoitteeseen:

Hämeenkyrön kaavoitusyksikkö / Sumelius II, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö

tai s-postitse: kaavoitus@hameenkyro.fi

Lisätietoja antavat:

kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen

P: 050 310 0899

helena.ylinen@hameenkyro.fi

Kaavoitusarkkitehti

Hämeenkyrö 12.5.2016

Tiedostot

« Takaisin