SEULOONTIEN ASEMAKAAVALUONNOS NÄHTÄVILLE

26.5.2015

Ahrolantien varrelta lähtevää Seuloontietä jatketaan uusien tonttien muodostamiseksi.

SEULOONTIEN ASEMAKAAVALUONNOS

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti ilmoitetaan asema-kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Hämeenkyrön kirkonseudun asemakaava-alueella. Asemakaavalla laajennetaan olemassa olevaa kaava-aluetta.
Kaavaluonnos on nähtävillä 26.5.-12.6.2015 Hämeenkyrön kaavoitusyksi-kössä viraston aukioloaikoina, os. Hollitie 7, 39100 Hämeenkyrö sekä kun-nan kotisivuilla osoitteessa www.hameenkyro.fi/kaavoitus/kuulutukset.

Mahdolliset mielipiteet eli huomautukset asemakaavaluonnoksesta on toimi-tettava kaavoitusyksikköön viimeistään 12.6.2015 klo 15.00 mennessä, os. Hollitie 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostitse osoitteeseen
kaavoitus@hameenkyro.fi


Hämeenkyrö 26.5.2015

Kaavoitusarkkitehti

Tiedostot

« Takaisin