Asemakaavat ja ranta-asemakaavat - nähtävillä ja vireillä

Viimeisimmät kaavojen kuulutukset ja nähtävilläolot (linkki kuulutuksiin)

Nähtävillä olevien kaavojen aineistot löytyvät kunnan nettisivuilta ja kunnantalon sisääntuloaulasta.

Kirjallinen palaute tulee jättää nähtävillä olon aikana sähköpostitse osoitteeseen:
kirjaamo(at)hameenkyro.fi
tai kirjeitse osoitteeseen:
Hämeenkyrön kunta/ kirjaamo
Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVAMUUTOS

(Dokumentit löytyvät vihreistä linkeistä)

Kaavaehdotus nähtävillä 23.11. - 31.12.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2018

Kaavakartta 19.11.2018

Kaavaselostus 19.11.2018

SASIN AURINKOPELLON ASEMAKAAVA

(Dokumentit löytyvät vihreistä linkeistä)

Ajankohtaista:

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto nähtävillä 22.3.-23.4.2019

1. Kaavaselostus
2. Kaavakartta, merkinnät ja määräykset
3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 18.3.2019
4. Vastineraportti
5. Hulevesisuunnitelma
5a Hulevesikartta
6. Natura-arviointi

Kirjalliset muistutukset ehdotusvaiheen aineistosta voi antaa 23.4.2019 klo 15.00 mennessä
kunnanhallitukselle osoitteeseen:
kirjaamo(at)hameenkyro.fi
tai
Hämeenkyrön kunta/kirjaamo
Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Vanhat aineistot:
Vireilletulokuulutus 30.8.2018
Yleisötilaisuudet Sasin päiväkodissa 12.9. ja 30.10.2018, muistio.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2018
Valmisteluvaiheen kaava-aineisto: kaavaselostus ja kaavaluonnokset