Yleiskaavat - nähtävillä ja vireillä


 

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA -KAAVAN VAIHEITA JA AINEISTOJA

AJANKOHTAISTA

Nähtävillä 22.3. - 23.4.2019
Kehityskuva ja rakentamisen edullisuusvyöhykkeet -luonnos (linkki pdf-raporttiin)
Maisemaselvitys (linkki pdf-raporttiin)
Luontoselvityksen ensimmäinen osa (linkki pdf-raporttiin)

Aineistot ovat nähtävillä myös kunnantalolla ja kirjastossa.

Yleisötilaisuus, jossa esitellään kehityskuvan aineisto, 3.4.2019 klo 17:00 Jyväpirtilllä. Tervetuloa!

Kaavoittajan vastaanotto 10.4. ja 17.4. klo 9 -15 kunnantalolla, Härkikuja 7.

Kirjalliset mielipiteet kehityskuvasta voi antaa nähtävilläolon aikana osoitteeseen kirjaamo(at)hameenkyro.fi
tai
Hämeenkyrön kunta/kirjaamo
Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 22.3.2019 (linkki pdf-raporttiin)

Luontoselvitys meneillään. Luontokartoittaja tekee maastokäyntejä osayleiskaavan alueella maalis-kesäkuussa 2019.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, luontokartoittaja Anne Hirvonen, puh. 044 486 0567

Kulttuuriympäristöselvitys jatkuu keväällä 2019. Inventoija kuvaa rakennuksia ja pihapiirejä yleiskaavan alueella. Kuvaaminen tapahtuu pääasiassa tieltä käsin. Kuvattuihin kohteisiin jätetään tiedote käynnistä.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, kaavasuunnittelija Mia Saloranta, puh 044 486 0028

TULEVAA

Kevät - syksy 2019:

  • Emätilaselvitys
  • Arkeologiaselvitys
  • Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos)

KAAVAN TOTEUTUNEITA VAIHEITA JA AINEISTOJA
(Dokumentit löytyvät vihreistä linkeistä)

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 8.10.2018

Tiedote: Haluatko osallistua oman ympäristösi suunnitteluun? Kesäkuu 2017

Suunnittelutyöpajojen tulokset:
Sasi 4.7.2017
Mahnala 28.6.2017
Laitila 6.7.2017
Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.2017

Kirje maanomistajille 7.8.2017

Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017

Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 14.11.2017. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018

Tavoitteet -raportti 8.10.2018

KESKUSTA 2010 YLEISKAAVAN UUDISTAMINEN

Keskusta 2010 yleiskaavan uudistamistyö on kuulutettu vireille vuonna 2007. Työ on käynnistetty uudelleen syksyllä 2016. Vuonna 2017 tekeillä olivat mm. kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvitys.
Lisätietoja: Kaavoituskatsaus 2018