Yleiskaavat - nähtävillä ja vireillä


 

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA -KAAVAN VAIHEITA JA AINEISTOJA

AJANKOHTAISTA

Kaava-aluetta on laajennettu Sarkkilasta pohjoiseen Vt 3:n yli, valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajauksen mukaisesti (ks. OAS).

Osalistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) päivitetty 17.6.2019 (linkki pdf-raporttiin)

Kehityskuva ja rakentamisen edullisuusvyöhykkeet -luonnos (linkki pdf-raporttiin)
Maisemaselvitys (linkki pdf-raporttiin)
Luontoselvityksen ensimmäinen osa (linkki pdf-raporttiin)
Aineistot ovat nähtävillä myös kunnantalolla ja kirjastossa.

Luontoselvitys meneillään. Luontokartoittaja tekee maastokäyntejä osayleiskaavan alueella.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, luontokartoittaja Anne Hirvonen, puh. 044 486 0567

Kulttuuriympäristöselvitys jatkuu keväällä 2019. Inventoija kuvaa rakennuksia ja pihapiirejä yleiskaavan alueella. Kuvaaminen tapahtuu pääasiassa tieltä käsin. Kuvattuihin kohteisiin jätetään tiedote käynnistä.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, kaavasuunnittelija Mia Saloranta, puh 044 486 0028

TULEVAA
Kesä - syksy 2019:

  • Emätilaselvitys
  • Arkeologiaselvitys
  • Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos)

KAAVAN TOTEUTUNEITA VAIHEITA JA AINEISTOJA
(Dokumentit löytyvät vihreistä linkeistä)

Vireilletulokuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty 22.5.2017
Tiedote: Haluatko osallistua oman ympäristösi suunnitteluun? Kesäkuu 2017
Suunnittelutyöpajojen tulokset:
Sasi 4.7.2017
Mahnala 28.6.2017
Laitila 6.7.2017
Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.2017
Kirje maanomistajille 7.8.2017
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 14.11.2017. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018
Tavoitteet -raportti 8.10.2018
Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: kehityskuvan aineisto 3.4.2019
Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 10.4. ja 17.4.2019 klo 9-15

HÄMEENKYRÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2040

Hämeenkyrön keskusta 2010 -yleiskaavan uudistamistyö on käynnistetty uudelleen syksyllä 2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty kunnanhallituksessa 17.6.2019. (OAS, linkki pdf-raporttiin)

Kaavan tavoitteenasettelu kuntalaisten kanssa aloitetaan yleisötilaisuudessa keskiviikkona 21.8.2019 klo 17.00 Monitoimikeskus Sillassa. Kaikki Hämeenkyrön keskustan tulevaisuudesta kiinnostuneet tervetuloa!