Yleiskaavat - nähtävillä ja vireillä


 

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA -KAAVAN VAIHEITA JA AINEISTOJA

AJANKOHTAISTA

Kulttuuriympäristöselvitys meneillään. Inventoija kuvaa rakennuksia ja pihapiirejä yleiskaavan alueella kesällä ja syksyllä 2018. Kuvaaminen tapahtuu pääasiassa tieltä käsin. Kuvattuihin kohteisiin jätetään tiedote käynnistä.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, kaavasuunnittelija Mia Saloranta, puh 044 486 0028

Luontoselvitys meneillään. Luontokartoittaja tekee maastokäyntejä osayleiskaavan alueella kesä-lokakuussa 2018.
Lisätietoja: Hämeenkyrön kunta, luontokartoittaja Anne Hirvonen, puh 044 4860507

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 8.10.2018

Kaavan tavoiteraportti julkaistu 8.10.2018

TULEVAA

Syksy-talvi 2018-2019:

  • Kehityskuvan laatiminen (sisältää rakentamisen vyöhykkeitä, mutta ei vielä tarkkoja rakennuspaikkoja)
  • Yleisötilaisuus jossa kommentoidaan kehityskuvan laatimista
  • Kunnanhallitus hyväksyy kehityskuvan nähtäville yleisön mielipiteiden ja viranomaislausuntojen saamista varten

Kevät 2019:

  • Emätilaselvitys
  • Arkeologiaselvitys
  • Luontoselvityksen kevättalviosuus
  • Yleisötilaisuus: selvitysten esittely
  • Kaavan valmisteluvaihe alkaa

Syksy 2019:

  • Kaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos): kaksi yleisötilaisuutta ja aineisto nähtävillä kirjallista palautetta varten 30 vrk

KAAVAN TOTEUTUNEITA VAIHEITA JA AINEISTOJA

(Dokumentit löytyvät vihreistä linkeistä)

Vireilletulokuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 8.10.2018

Tiedote: Haluatko osallistua oman ympäristösi suunnitteluun? Kesäkuu 2017

Suunnittelutyöpajojen tulokset:
Sasi 4.7.2017
Mahnala 28.6.2017
Laitila 6.7.2017
Metsäkulma ja Myllykylä 3.7.2017

Kirje maanomistajille 7.8.2017

Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Yleiskaavan aloitusvaihe 24.8.2017

Kaavoittajan vastaanotto kunnantalolla 26.10.2017 klo 9-15

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 14.11.2017. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Yleisötilaisuus Jyväpirtillä: Tavoiteraportin luonnoksen esittely 12.4.2018

Tavoitteet -raportti 8.10.2018

KESKUSTA 2010 YLEISKAAVAN UUDISTAMINEN

Keskusta 2010 yleiskaavan uudistamistyö on kuulutettu vireille vuonna 2007. Työ on käynnistetty uudelleen syksyllä 2016. Vuonna 2017 tekeillä olivat mm. kulttuuriympäristöselvitys ja arkeologinen selvitys.
Lisätietoja: Kaavoituskatsaus 2018